افق علم خلور میانه

شرکت افق علم خاور میانه با سالها تجربه در دریافت پذیرش و اعزام دانشجو به کشور های انگلستان و کانادا در خدمت شما می باشد. با افق علم خاور میانه آسایش و آرامش دانشجویان ایرانی در سراسر کانادا و انگلستان تامین خواهد شد.